Η εταιρεία Woodenergy Co. Ltd είναι η πρώτη εμπορική εταιρεία στην Κύπρο που προσφέρει στερεά καύσιμα από ξύλινη βιομάζα.

Με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου καθώς και μεγάλη εμπειρία στον χώρο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σε στερεά καύσιμα θέρμανσης τόσο για τα νοικοκυριά όσο και σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν λέβητες βιομάζας για παραγωγή θέρμανσης και ενέργειας.

Με κορυφαία προιόντα αλλά και πολλά σημεία διάθεσης σε ολόκληρη την Κύπρο η εταιρεία δίνει την δυνατότητα στους πελάτες της να εξοικονομήσουν χρήματα από τα υγρά καύσιμα θέρμανσης (πετρέλαιο, ηλεκτρισμός, υγραέριο)  ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Για την Woodenergy αποτελεί πρωταρχικό στόχο η αρμονική συνύ-παρξη της επιχειρηματικής της δραστηριότητα μαζί με την προστασία του περιβάλλοντος είτε αφορά την προώθηση της ανακύκλωσης, την εξοικονόμησης των φυσικών πόρων, τον περιορισμό των ρύπων του διοξειδίου στην ατμόσφαιρα και γενικά οποιες,δήποτε άλλες πρακτικές που διασφαλίζουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου μέσα στο περιβάλλον. Η Woodenergy μέσω της επιχειρηματικής της δραστηριότητας ενθαρρύνει τόσο τους πελάτες όσο και τους προμηθευτές της στην προώθηση του πιο πάνω στόχου.