Η εταιρεία

Η εταιρεία Woodenergy Co. Ltd είναι η πρώτη εμπορική εταιρεία στην Κύπρο που προσφέρει στερεά καύσιμα από ξύλινη βιομάζα.

Με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου καθώς και μεγάλη εμπειρία στον χώρο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σε στερεά καύσιμα θέρμανσης τόσο για τα νοικοκυριά όσο και σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν λέβητες βιομάζας για παραγωγή θέρμανσης και ενέργειας.